ที่สุดแห่งความภูมิใจ ไทเกอร์ซอฟท์ฯ  รับรางวัล SMEs ดีเด่น

กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ

งานสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8

 

unnamed

 

      บริษัทไทเกอร์ ซอฟท์(1998) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคลชั้นนำของประเทศไทย ได้รับเกียรติสูงสุดจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้ารับรางวัล SMEs ดีเด่น จากงานประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ  ในงาน  8th SMEs National Awards 2016

      ทั้งนี้การจัดกิจกรรมประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ได้ดำเนินการมาแล้ว 7 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิSMEs ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาล้วนประสบความสำเร็จ มีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัลSMEs National Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย

      บริษัทไทเกอร์ ซอฟท์(1998) จำกัด เปิดเผยภายหลังได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่าน และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกับบริษัทไทเกอร์ซอฟท์(1998) จำกัด มาจนถึง 18 ปี ในนามบริษัทไทเกอร์ ซอฟท์(1998) จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

 

—-  รางวัลอื่นๆของ บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด  —-

 

2

 

• ISO 9001-2008 มุ่งเน้นกระบวนการจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน
• ISO-IEC 29110 เน้นการพัฒนา Software ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
• ISO 20000 มุ่งเน้นการบริการด้านช่าง และ Team Implement
รางวัล The Best Brand Promotion Award มอบโดยบริษัท ZKTesco จำกัด จากผลงานการทำยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย 3 ปีซ้อน
รางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ในการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 8