Showing all 3 results

Show per page

โปรแกรมเงินเดือน และระบบบริหารงานบุคคลจากไทเกอร์ซอฟท์

บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ 1998 จำกัด เป็นบริษัทซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100% โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีที่สะดวก ง่าย และทันสมัยต่อการทำงานเ้ามานำเสนอกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทกิจการ โดยทีมงาน Software engineer ที่มีประสบการณ์ทำงานทั้งในและต่างประเทศ บนความมุ่งมั่นใส่ใจ และจริงใจต่อลูกค้า บริษัทของเรา มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโปรแกรมบริหารงานบุคคล, HR software, Payroll software โดยปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา

โปรแกรมบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย

1. Tiger eSmartPay ( ชุดเล็ก ) 

เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยโปรแกรมชุดนี้สามารถที่จะใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเพียงคนเดียวบริหารงานได้ทั้งหมด ในเวลาอันสั้น

2. Tiger eHR (ชุดกลาง)

เหมาะกับธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงาน เพื่อให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการทำงาน

3. Cyber HRM and Web Application (ชุดใหญ่)

เหมาะสำหรับทุกธุรกิจขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ช่วยแก้ปัญหา ลดเวลาการทำงานที่ยุ่งยาก รองรับการทำงานที่เงื่อนไขซับซ้อนให้ง่ายขึ้น